Te rodzaje filmów stają się coraz popularniejsze wśród pracodawców i placówek dydaktycznych oraz wśród firm oferujących określone produkty lub usługi. Materiał filmowy jest zdecydowanie lepiej zrozumiały i przyswajalny dla oglądającego niż treść zawarta w broszurach czy instrukcjach obsługi. Dzieje się tak dlatego, że angażuje więcej zmysłów. Atrakcyjnie nagrany i zmontowany film szkoleniowy lub instruktażowy budzi zainteresowanie odbiorcy, lepiej zapada w pamięć i sprawia, że chce on poznawać i zgłębiać temat. Zastępuje w firmie tradycyjne, na ogół nużące szkolenie lub po prostu stanowi jego urozmaicenie.

W zależności od potrzeb klientów, możemy przykładowo:

 • ► zaprezentować w filmie produkt i pokazać jego zastosowanie;
 • ► stworzyć instrukcję użytkowania sprzętu w formie filmu;
 • ► nagrać zajęcia szkoleniowe lub prezentację;
 • ► przygotować materiały szkoleniowe dla pracowników danej firmy, np. przedstawić w atrakcyjny sposób nowy regulamin, przepisy BHP itd.

W naszych produkcjach używamy różnych form prezentacji wizualnej, np. animacji 2D i 3D, fotografii, wykresów, diagramów, tablic i wielu różnych elementów, które wzbogacają przekaz i zwiększają edukacyjno-szkoleniowe działanie filmu. Stosujemy też specjalistyczne udźwiękowienia – starannie dobraną muzykę, głos profesjonalnego lektora, a w miarę potrzeb – także efekty dźwiękowe. Nasze filmy są dynamiczne i dobrze się je ogląda.

Korzyści, jakie czerpie zleceniodawca z filmów szkoleniowych i instruktażowych:

 • ► oszczędność kosztów;
  Zainwestujesz raz, a materiał możesz potem wykorzystywać już bezpłatnie wiele razy.
 • ► wysokie standardy;
  Możesz wspólnie z nami dopracować każdy szczegół filmu.
 • ► ten sam przekaz do wszystkich odbiorców;
  W wypadku przeprowadzania szkoleń przez „żywego człowieka” nigdy nie ma takiej gwarancji.
 • ► niezależność od miejsca i czasu;
  Film szkoleniowy można odtwarzać dosłownie wszędzie, nawet na urządzeniach mobilnych. Pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na zorganizowanie tradycyjnego szkolenia.
 • ► atrakcyjny przekaz;
  Nawet skomplikowany temat można przedstawić na filmie instruktażowym w taki sposób, że będzie łatwo zrozumiany. Dzięki temu można m.in. lepiej wykorzystać potencjał pracowników.
 • ► dużo większa liczba potencjalnych odbiorców.
  Bardzo chętnie nawiązujemy z firmami stałą współpracę, bo wtedy korzyści są obustronne. My dobrze znamy oczekiwania zleceniodawcy i łatwiej jest nam w nie trafić, a klient ma gwarancję, że dostanie film dobrze odpowiadający jego potrzebom.