Wykonamy dla klienta krótkie, najczęściej 15–30-sekundowe spoty, pokazujące w atrakcyjny sposób produkt lub usługę tak, aby zachęcić odbiorców do zakupu. W filmie reklamowym zawsze bardzo ważna jest niebanalna forma. Powinna ona zwrócić uwagę, czasem czymś zaskoczyć – tak, aby reklama zapadła w pamięć. Korzystamy z różnych sposobów uatrakcyjnienia spotu. Mamy do dyspozycji m.in. steadcamy (stabilizatory ruchów kamery), wózek kamerowy, kilkumetrowy kran kamerowy, ramię, podnośnik. Wykonujemy zdjęcia podwodne i z powietrza (dron), korzystamy z kamer przytwierdzonych przy kaskach, maskach samochodów itd. Stosujemy animacje 2D i 3D, rysunki, zdjęcia, wykresy, profesjonalne efekty dźwiękowe itd.

Chociaż filmy reklamowe trwają krótko, są często pracochłonne, bo każdy szczegół w nich powinien być starannie przemyślany. Ważny jest dobry pomysł. Zawsze bardzo dokładnie omawiamy go z klientem. Ustalamy też dokładnie, do jakiej grupy docelowej powinna być skierowana reklama, bo to decyduje o jej języku i formie. Im bardziej znany odbiorca i jego potrzeby, tym skuteczniejszy będzie film reklamowy.

Zapraszamy do współpracy nie tylko firmy, ale też fundacje i stowarzyszenia. Spoty reklamowe mogą być skutecznym narzędziem do propagowania idei i być częścią kampanii społecznych.